Konference ohně

24. - 26. srpna 2018

Řečníci

Daniel Kolenda

Peter Vandenberg

Todd White

Jean-Luc Trachsel

Russell K. Benson

Ben Fitzgerald

Eric Gilmour

  • Drazí přátelé,

přijďte a modlete se s námi.

Nejen že potřebuji Ducha svatého, ale já chci Ducha svatého. Toužím po něm, potřebuji jeho přítomnost ve svém životě. Nespokojím se s životem bez něj.


Zúčastněte se Konference ohně 2018 v Budapešti. Bude to milníkem pro Evropu! Bůh dodrží své Slovo a skrze svého Ducha zapálí oheň v každém, kdo ho požádá.


Zažili jste Boží nadpřirozené jednání? Zakusili jste moc Ježíše? Zahořeli jste nebeským ohněm?


Milióny mužů i žen po celém světě povstávají, vedeni mocí Ducha svatého k získávání naší generace pro Ježíše.


Teď je Boží čas pro vás!


Jste připraveni?


Evangelista Daniel Kolenda

Konference ohně


24. srpna od 18:00

25. srpna od 10:00 do 17:30 

26. srpna od 10:00 do 17:30


Cílem Konference ohně je v učednících Ježíše Krista roznítit oheň Ducha svatého, aby byli vybaveni mocí kázat v autoritě a tím zasáhli svou generaci zprávou evangelia.

Přijďte načerpat a vyzbrojit se!

Přijmete modlitbu, požehnání a novou vizi!Evangelizační kampaň

"Bezhlavá láska "


25. a 26. srpna od 19:00


Cílem evangelizačních večerů je:

  • Kázat poselství spasení jasným a srozumitelným způsobem.
  • Povolávat lidi do života učednictví Ježíše Krista.
  • Modlit se za uzdravení, osvobození a naplnění Duchem svatým.


Přiveďte své přátele i sousedy!


Vstupné na evangelizační večer je zdarma.

Během večera proběhne dobrovolná sbírka na evangelizační kampaně v Africe.

* Organizátoři akce si vyhrazují právo na změnu programu (termíny, řečníci, ...). Aktuální informace o změnách naleznete na stránkách hu.cfan.org a www.facebook.com/CfaNHungary

* Christ for all Nations, Campaign Office, z.s. a osoby jím pověřené budou během akce (včetně přípravných a evangelizačních prací před samotným konáním konference) pořizovat zvukový i obrazový záznam. Návštěvníci akce berou na vědomí, že tyto záznamy mohou být v elekronické či tištěné podobě použity k prezentaci organizátora bez dalšího upozornění a finanční náhrady. 


Ceny vstupného na Konferenci ohně


Běžný lístek ... 6950 HUF (565 Kč, 22 eur)

Prémiový lístek ... 9950 HUF (805 Kč, 32 eur)


Skupina 30-49 (jen do 15.8.) ... 5500 HUF/os. (440 Kč/os., 18 eur)

Skupina 50-199 (jen do 15.8.) ... 5000 HUF/os. (400 Kč/os., 16 eur)

Skupina nad 200 (jen do 15.8.) ... 4500 HUF/os. (360 Kč/os., 14 eur)

Pro objednání skupinových lístků pište na email: cszakaly@cfan.org


Praktické informace:


Místo konání:
BUDAPEST ARENA
1143 Budapest, Stefánia út 2

Parkování:
Parkování je možné přímo u haly za poplatek.

Občerstvení:
Účastníci konference mají možnost nakoupit občerstvení přímo v hale. Platí se však pouze kartou. Obchody a restaurace jsou vzdáleny 10 - 15 minut chůze. Do haly se nesmí brát vlastní jídlo ani pití.

Ubytování:
Pro vyhledání vhodného ubytování můžete zvolit booking.com

CfaN zboží:
Během konference si můžete koupit CfaN materiály - trička, mikiny, CD a knihy. Platit lze pouze hotově v eur a huf.

Budapešť Aréna

Papp László

Více informací o organizaci

Kristus pro všechny národy